Welkom in groep 1 & 2

Een nieuw schooljaar, een nieuwe groep! Er hebben klasgenootjes de groep verlaten en er zijn nieuwe klasgenootjes bijgekomen.
Ik heb er weer zin in!

Gouden weken

"Een goed begin is het halve werk".
Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van het schooljaar. Dit begint na 6 vakantie weer helemaal opnieuw: De kinderen zijn letterlijk en figuurlijk gegroeid en hebben elkaar een langere tijd niet gezien en hebben elkaar veel te vertellen....ze verkennen elkaar, de regels en de (nieuwe) juf. De eerste weken van het schooljaar, de "gouden weken" zijn daarom erg belangrijk voor het creëren van een positieve sfeer en een zo veilig mogelijke groep, waarin een gezellige en fijne werksfeer heerst. 
Daarom zijn deze weken goud waard en starten we de eerste weken met groepsvormende activiteiten!Kindgesprekken

Er wordt heel wat af gepraat in een kleutergroep.....gesprekken in de grote kring, kleine kring, tijdens het werken en spelen. Er zijn kleuters die uit zichzelf veel vertellen en bij andere kleuters is het goed om eens bewust een gesprekje aan te gaan.
Daarom is het belangrijk om als juf goed te kijken en te luisteren naar kinderen. 
Om meer van de kinderen te weten te komen, ga ik de aankomende periode met alle kinderen een gesprekje voeren.
In deze gesprekjes ga ik in gesprek over de ontwikkeling, niet alleen de cognitieve ontwikkeling (wat ze willen leren) maar ook het welbevinden van een kind. 

Geen enkel kind is hetzelfde, ze leren op hun eigen manier en in hun eigen tempo. Ieder kind wil leren en kunnen wat volwassenen en andere kinderen om hen heen ook kunnen. 
Elk gesprekje is dus anders en is afhankelijk van het kind en in hoeverre ze hun gevoelens en behoeften al kunnen aangeven. Zeker bij jonge kinderen moet dit soms nog groeien. Maar kleuters kennen zichzelf goed en kunnen op hun eigen manier aangeven wat ze willen leren en hoe zij zich voelen. 
"De een wil leren strikken, de ander tot triljard te tellen. De een vindt het leuk om te puzzelen, de ander vindt het leuk om te kleien. De een is gewend aan school, de ander moet nog wat wennen."
 Het is belangrijk dat je in het gesprek kennis maakt met het kind en een band opbouwt, waarbij het kind zijn verwachtingen kan delen met jou. Door dit te delen begrijp je het kind beter.  

 
Als leerkracht wil je tenslotte het beste in de kinderen naar boven halen!

Kleuterplein

Daarom gaan we het nieuwe schooljaar werken met een nieuwe kleutermethode: "Kleuterplein"
Alle domeinen van het kleuteronderwijs komen voorbij, van rekenen en lezen tot beeldende vorming en muziek. Kleuterplein werkt met doorgaande leerlijnen en duidelijke lesdoelen.
Kleuterplein bevat uitgewerkte activiteiten voor de voornaamste ontwikkelingsmaterialen. Denk aan constructiemateriaal, kralenplanken, mozaïek of vouwblaadjes. Het plezier van de kleuters staat hierbij centraal.
Kleuters blijven tenslotte kleuters, ze willen spelen en dingen ontdekken! Kleuterplein geeft ze daar alle ruimte voor, met een themahoek, bouwhoek, ontdekhoek, lees- en schrijfhoek, rekenhoek, verfbord en zand-watertafel. 

Ze leren spelenderwijs. Het is belangrijk een goede balans te vinden tussen het voorbereiden van kleuters (groep 2) op groep 3 zonder hun creativiteit en nieuwsgierigheid uit het oog te verliezen.

We gaan er samen een fijne tijd  en leerzaam jaar van maken!


Zijn er vragen of wilt u weten hoe het gaat of waar we mee bezig zijn in de groep, dan staat de deur open. Komt het even niet uit, omdat de kleuters onze aandacht nodig hebben, dan maken we een afspraak.

Juf Silvia

  
                                                                                                                          deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl