Taal       

• vloeiend en verstaanbaar vertellen
• ‘hakken en plakken’ van korte woorden 
• eerste/laatste woord van zin benoemen
• twintig minuten luisteren
• rijmen
• eigen naam schrijven
• twee of drie lettergrepen samenvoegen tot woord
• een aantal letters kennen en weten welke klank erbij hoort (eind groep 2: 16 letters)
• woordenschat uitbreiden: 3500 woorden (actief), 7000 (passief)

Rekenen                               

• tellen tot 20 en terug
• cijfers 1-10 herkennen en benoemen (eind groep 2: 1-20)
• hoeveelheden t/m 12 vergelijken en ordenen (meer/minder/verschil)
• groepjes van ten minste 6 herkennen zonder tellen
• eenvoudig optellen/aftrekken/splitsen onder 12
• lengte, inhoud, omtrek, gewicht (begrippen kennen, ordenen, vergelijken)
• seizoenen, dagen, dagdelen benoemen en tijdsaanduidingen als eerder/later/gisteren      gebruiken
• vormen
• kleuren


  
Motorische ontwikkeling


• Grove motoriek: balanceren, klimmen, schommelen, zwaaien, koprol maken, springen,  hardlopen, mikken, vangen en gooien, tikkertje, bewegen op muziek, balspelen
• Fijne motoriek: prikken, knippen, scheuren, binnen de lijntjes kleuren, goede potloodgreep,  schrijfpatronen overtrekken, bevorderen van een goede oog-hand coördinatie.

Sociaal-emotionele ontwikkeling


• geconcentreerd werken en doorzetten wanneer iets niet direct lukt
• contact zoeken met anderen, samen spelen/werken en rekening houden met anderen,  emoties van zichzelf en anderen herkennen
• Stop hou op! Leren hoe een conflict op te lossen. (we leren ze problemen oplossen d.m.v.  communicatie)
• een duidelijk zelfbeeld ontwikkelen, wie ben ik en wat vind ik belangrijk, waar liggen  mijn interesses
• zelfstandig taken kunnen uitvoeren.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl