Wat leren de kinderen van groep 4 deze periode?

Rekenen:

 

Blok A1

week 1:

·         Je rekent met de getallen tot en met 100.

·         Je maakt plussommen en minsommen

13 + 4=                      17 – 5=

·         Je gaat meten. Je leert wat een meter is.

·         Je gebruikt een makkelijke som om een moeilijke som uit te rekenen.

week 2:

·         Je “springt” naar een getal op de getallenlijn.

·         Je leert op een handige manier optellen.

·         Je rekent met geld.

·         Je maakt plussommen over de 10          6 + 8=

week 3:

·         Je ontdekt waar je getallen ziet.

·         Je leert dat 5 + 5 +5 hetzelfde is als 3 keer 5.

·         Je gaat klokkijken. Je leert uur en halfuur.

·        Je maakt plussommen over de 10.         7 + 5=

week 4:

·         Je leert betalen met 1 euro en 10 euro.

·         Je leert het keerteken.

·         Je ontdekt wie de grootste placemat heeft.

·        Je maakt plussommen over de 10.

Taal:

Blok 1:

·         Je leert tien nieuwe woorden. Je leert hoe je er een kaartje bij kunt maken.

·         Je leert dat mensen in de hele dag en overal praten.

·         Je leert waar je teksten kunt vinden.

·         Je leert tien nieuwe woorden. Je leert dat je die kunt tekenen.

·         Je leert spelen met taal.

·         Je leert een tekst te maken bij een tekening of foto.

·         Je leert waar mensen de hele dag naar luisteren.

·         Woorden betekenen iets. Daar ga je mee spelen.

 

 

Doelwoorden van de woordenschatlessen:

les 1

les 4

het apparaat 

afwassen

de badkamer     

de boomhut

de douche

de fontein

de kelder

de glijbaan

de koelkast

gluren

het meubel

klauteren

de voordeur  

de schutting      

de wastafel   

de storm

de wekker

timmeren

de zolder

de toeter

 

Spelling:

Blok 1:

K1: klankwoorden mkm, mmkm

W1: woorden met ei

K2: woorden met sch~

W2: woorden met ij

K3: woorden met oe, ui en eu

K1

W1

K2

W2

K3

de aap

het ei

het schaap     

het ijs

het boek

de boog   

de trein

de school

vijf

groen           

ik speel    

het plein

de schuur

wij

de ui

de brief

klein           

de schat

de rij

de bui

klaar       

het meisje   

het schip

vrij       

de neus

de bril

het zeil   

ik schiet

de prijs

leuk

 

 

 

 

 

Tekst toevoegen ...
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl