Wat leren de kinderen van groep 4 deze periode?

Rekenen:

 

Blok A2

week 1:

·         Je “springt” naar een getal op de getallenlijn.

·         Je oefent familiesommen tot 100.

 5 + 3=                       8 – 3=

                      15 + 3=                     18 – 3=

·         Je gaat meten. Je leert wat een centimeter is.

·         Je maakt minsommen over de 10.

week 2:

·         Je leert met geld betalen.

28 euro= 10 + 10 + 5 + 2 + 1

·         Je leert de tafel van 2

·         Je bedenkt of iets meer of minder weegt dan één kilogram.

·        Je maakt minsommen over de 10.                      17 – 9=

week 3:

·         Je “springt” terug of vooruit op de getallenlijn.

·         Je leert de tafel van 10.

·         Je leert op twee manieren klokkijken. Analoog en digitaal.

·        Je maakt minsommen over de 10.

 

Taal

Blok 2

·         Je leert tien nieuwe woorden. Je leert dat er verschillende plaatjes bij horen.

·         Je leert een woordweb maken. Dat gebruik je om te vertellen.

·         Je leert een titel maken.

·         Je leert tien nieuwe woorden. Je leert dat ze soms in een tekening staan.

·         Je leert dat mensen een naam hebben. Maar dieren, planten en dingen ook.

·         Je leert een tekening maken bij een tekst.

·         Je gaat vertellen bij een plaatje.

·        Mensen, dieren, planten en dingen hebben een naam. Je leert dat je de, het of een ervoor kunt zetten. Je leert dat een naam twee delen kan hebben.

 

 

Doelwoorden van de woordenschatlessen:

les 1

les 4

balken (ezel)

de achterpoot

bijten

blazen (kat)

blaten             

het insect

de dierenarts

janken            

gevaarlijk

de klauw

grommen

sluipen

kwetteren

de snavel

kwispelen

de snuit

voeren (ww)

de vacht

zoemen

de voorpoot

 

Spelling:

Blok 2:

K4: woorden met ng

W3: woorden met ou

K5: woorden met nk

W4: woorden met au

K3: woorden met aai, oei en ooi

K4

W3

K5

W4

K6

de ring        

de vrouw

de bank

au

de haai

de tong

het hout

dank     

blauw

ik draai

de slang

stout       

ik denk

flauw

ik roei

de wang

de fout

de pink

gauw     

ik groei

eng

de kous

ik drink

de pauw

de kooi

jong

jou

ik zink

de saus

mooi      

 

 

 

Tekst toevoegen ...
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl