Wat leren de kinderen van groep 4 deze periode?

Rekenen
:

 

Blok A4:

week 1:

·         Je rekent met sprongen van 10 plussommen uit.

·         Je leert de tafel van 3.

·         Je maakt kennis met een tabel.

·        Je rekent over de 10. Je gebruikt de getallenlijn.

week 2:

·         Je rekent met sprongen van 10 minsommen uit.

·         Je leert slimme manieren om de tafels uit te rekenen.

·         Je oefent gepast geld betalen.

·        Je rekent over de 10. Je mag het rekenrek gebruiken

week 3:

·         Je rekent met sprongen van 10. Je mag de getallenlijn gebruiken.

·         Je rekent over de 10. Je mag de getallenlijn gebruiken.

·         Je gaat klokijken. Je oefent uur en halfuur.

·        Je maakt minsommen over de 10.

 

Taal:

Blok 4:

·         Je leert tien nieuwe woorden. Je leert daar andere woorden bij zoeken.

·         Je leert dat je kunt zien en / of horen hoe iemand zich voelt.

·         Je leert wat een verhaaltekst is. Je leert wat een weettekst is

·         Je leert tien nieuwe woorden. Je leert wat een woordkaart is.

·         Je leert dat een zin uit woorden bestaat. Je leert dat je korte en lange zinnen kunt maken.

·         Je leert hoe je een weettekst schrijft.

·         Je let op je lichaam tijdens het spreken..

·         Je leert het verschil tussen gewone zinnen en vraagzinnen. Je leert dat een gewone zin met een hoofdletter begint en met een punt eindigt.

 

 Doelwoorden van de woordenschatlessen:

les 1

les 4

droevig

angstig

eenzaam      

genieten         

naar (akelig)

haten

snikken

jaloers

somber

de kwaadheid

treurig

schateren

troosten

trots

verdrietig        

verwaand

het verdriet     

de woede

het verlangen

woedend

 

Spelling:

Blok 4:

K9: woorden op ~lf, ~lg, ~lk, ~lm en ~lp

W7: woorden met s~

K10: woorden op ~rf, ~rg, ~rk, ~rm en ~rp

W8: woorden met z~

R2: samenstellingen

K9

W7

K10

W8

R2

twaalf   

het sap

de slurf

de zus

het klimrek

half          

de sok

ik durf

zwaar  

de schoolklas     

ik volg

de som

de berg

zes

het leesboek

de wolk

soms     

de kurk

de zee

het wijnglas

de helm

de soep

de arm  

de zon

de kiespijn

de schelp

saai

het dorp

ziek

de sneltrein

 

 

Tekst toevoegen ...
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl