Wat leren de kinderen van groep 4 deze periode?


Rekenen
:

 

Blok B3

week 1:

·         Je oefent plussommen tot en met 100.

·         Je leert de tafel van 6

·         Je meet jezelf. Ben je langer dan 1 meter?

·        Je leert verder dan 100 tellen.      99- 100- 101

week 2:

·         Je oefent minsommen tot en met 100.

·         Je zoekt de minsommen in het plaatje. Je leert wat korting is.

·         Je denkt na over gewicht. Wat kun je optillen?

·         Je oefent plussommen en minsommen over het tiental

28 – 15=                    79 + 15=

week 3:

·         Je rekent op een makkelijke manier plussommen tot en met 100 uit.

·         Je oefent minsommen met geld.

·         Je oefent de maanden van het jaar.

·        Je oefent tellen tot 200

week 4:

·         Je rekent op een makkelijke manier minsommen tot en met 100 uit.

·         Je bedenkt plussommen bij de prijslijst.

·         Je ontdekt waar op het dorpsplein de foto’s zijn gemaakt.

Taal:

Blok 7:

·         Je leert woorden onthouden door te tekenen. Je leert tien nieuwe woorden.

·         Je leert hoe je een woord kunt uitleggen.

·         Je leert waarom mensen thuis anders praten dan op school.

·         Je leert hoe je moeilijke woorden kunt uitleggen

·         Je leert woorden onthouden door erover te schrijven. Je leert tien nieuwe woorden.

·         Je leert verwijswoorden gebruiken.

·         Je leert zinnen duidelijk te maken door hoofdletters, punten, vraagtekens en uitroeptekens te gebruiken.

·         Je leert woorden onthouden met een raadspel.

·         Je leert verbindingswoorden gebruiken.

·         Je gaat hoofdletters in een tekst zetten.

Doelwoorden van de woordenschatlessen:

les 1

les 5

les 9

het applaus

de dans

het instrument

buigen         

de film

klappen

de cd

het gedicht

het lied

de drummer

de muziek

de spreekbeurt

de dvd

de poppenkast

toneelspelen    

het orkest

rijmen              

de truc

het publiek

de schilder

verkleden

de radio

het schilderij

de viool

het toneel

de strip

de voorstelling

de tv

de zangeres

werkelijk

 

Spelling:

Blok 7:

R4: woorden op a, o en u

W5: woorden met f~

R5: klankgroepen op a, o en u

W6: woorden met v~

R5: klankgroepen op a, o en u

R4

W5

R5

W6

R5

ja

de fee

de ramen

de vlieg

de ramen

zo

fijn      

de tafel

voor      

de tafel

u

fel

het water

ver

het water

nu

flink     

lopen       

vol

lopen       

de auto

de friet

de boter

vast

de boter

bijna         

fris

sturen

de voet

sturen

 

 

Tekst toevoegen ...
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl