vertrouwen-in-je-kind           

Welkom in groep 5


In deze groep staat verbondenheid en vertrouwen centraal.
In deze groep vinden we het belangrijk dat niemand wordt buitengesloten.
Samen werken aan opdrachten en vertrouwen dat het kind het kan.

We gaan werken aan autonomie, relatie en compenties.Autonomie:

Wat het kind zelf kan mag het kind zelf doen.

Om daar aan te voldoen gaan we werken met werkplannen. Het kind zelf keuzes laten maken is een uitdaging voor onze groep. Hoe we dat gaan vormgeven ontwikkelt zich het komende jaar. We hebben er veel vertrouwen in dat dit kinderen ten goede komt.

Relaties:

zonder relatie geen verbondenheid. Ieder mens staat in verbinding met de ander. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Door te werken aan contacten, samenwerken en de belangrijkste regel uit te dragen:

'Wij sluiten niemand buiten!'

Competentie:

Ieder kind wil graag laten zien waar het goed in is. Op het randje van

de naaste ontwikkeling.

Dat wat het kind nog net niet beheerst maar wel graag wil weten.
Door onder ander de inzet van Snappet kunnen we die ontwikkeling nauw aansluiten op het kind.
Kind-coach/leerkachtgesprekken:

We gaan met de kinderen kindgesprekken voeren om de kinderen zelf te leren over hun ontwikkeling. Hoe zij dit kunnen beïnvloeden aan de hand van de coach/leerkracht. Kinderen hebben bij ons in de groep een stem, leren feedback geven en

positieve feedback

ontvangen.

Ouder-kind-leerkracht:

Gesprekken met ouders zijn altijd in het belang van het kind. Als het gesprek over het kind gaat, heeft het het recht om daarbij te zijn en mee te praten over zijn groei. Wij zien dat als

een belangrijk groeimoment

voor het kind.

Wij hebben vertrouwen in uw kind en geloven in een optimale ontwikkeling met vallen en opstaan. We gaan er met elkaar: de kinderen, de leerkrachten en de ouders een fantastisch jaar van maken.


Eva en Esther


.  

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl