Welkom in groep 6


 

 

 In groep 6 kunnen we heel hard werken! We worden steeds zelfstandiger door het werken met een weektaak. Op Snappet werken we aan de vakken: rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Met sommige vakken mogen we samen werken. Het is handig dat we nu in groepjes zitten. Nu kunnen we makkelijker en vaker met coöperatieve werkvormen werken. 

We hebben het ook heel gezellig samen en doen geregeld een spelletje om de groepsvorming te stimuleren. 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl