Meerbegaafdheid op de Ruyter

De kinderen die zich snel ontwikkelen en/of meer uitdaging nodig hebben kunnen bij ons gebruik maken van het volgende aanbod:

    

Een leerlijn Spaans.

Iedere dinsdagmorgen zijn er twee groepen die Spaans krijgen: een beginnersgroep en een gevorderde groep. Deze lessen worden gegeven door Angèla Hendriks-Fernandez. Angèla is een leerkracht Spaans. Zij gebruikt de methode Juan y Rosa.
Spaans is bedoeld voor die kinderen die zich op het gebied van taal snel ontwikkelen.
Tijdens de les wordt er instructie gegeven en wordt er gewerkt aan de spreekvaardigheid en uitspraak. De kinderen krijgen opdrachten die ze in kunnen plannen in de groep.
  

Een leerlijn Schaken.

Iedere dinsdagmiddag komt Clemens Levink  op vrijwillige basis schaakles geven. Er zijn drie groepen leerlingen: een vergevorderde groep die ook meedoet aan wedstrijden, een gevorderde groep en een groep beginners. Ze werken volgens het programma van de schaakclub en krijgen ook huiswerk voor de komende week.
Het schaken is vooral bedoeld voor die leerlingen die zich op het gebeid van rekenen snel ontwikkelen.

De Digitale Leerschool:

Dit schooljaar zijn er acht kinderen gestart met de digitale leerschool. De leerlingen die hieraan meedoen zijn leerlingen die meer uitdaging nodig hebben en bij alle kernvakken heel hoog scoren. Zij worden begeleid door Ron Ghijssen. Ieder kind heeft zijn eigen inlogcode zodat er ook thuis gewerkt kan worden aan de digitale leerschool.
Voor elke leerlijn zijn er criteria opgesteld (zie bijlage 13 van ons document zorgstructuur). De vakken Spaans en schaken worden ook beoordeeld bij het rapport. Daar is een losse rapportkaart voor gemaakt (zie bijlage 14 van ons document zorgstructuur).

De kinderen die, buiten het verrijkingsmateriaal van de methodes, werken aan de extra leerlijnen hebben een eigen weekrooster waarin de tijden vaststaan wanneer ze kunnen werken aan hun opdrachten en twee momenten in de week die gereserveerd zijn voor het werken aan de digitale leerschool.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl