Home $ Intredelijst

Intredelijst

Het is voor ons onderwijs en de begeleiding van uw kind van groot belang dat wij direct vanaf het begin van de basisschoolloopbaan zijn geïnformeerd over de ontwikkeling van uw kind. Zo kunnen wij ons onderwijs afstemmen op de onderwijsbehoeften van uw kind.

Daarom stellen wij ouders van kinderen die als 4-jarige in groep 1 komen een aantal vragen
over de ontwikkeling van hun kind in de voorschoolse periode.

Wilt u zo vriendelijk zijn om de intredelijst in de eerste week bij de leerkracht in te leveren? Binnen zes weken zal de leerkracht de lijst en haar eerste ervaringen met uw zoon/dochter met u bespreken.

Voor de intredelijst klik hier:

 

Intredelijst nieuwe kleuters gr 1