Home $ Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Via de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders en personeelsleden meepraten over het beleid van de school. De MR bespreekt bijvoorbeeld het schoolplan, inkrimping en uitbreiding van de school, het activiteitenplan, de inzet van leerkrachten in het volgende schooljaar, het vakantierooster en de schoolorganisatie. Soms mag de raad adviseren over een plan, of erover stemmen. Ook kan de MR nieuwe onderwerpen onder de aandacht brengen bij de school.

MR-leden

De MR van De Ruyter bestaat uit twee personeelsleden (juf Hilde en meester Yannick) en drie ouders (Maurice Beers, Irene Poppelier en Karen van der Eijk). Op de foto hieronder ziet u ons allemaal, zodat u weet wie u kunt benaderen als u iets in te brengen heeft.

Namen en foto's van de MR-leden van schooljaar 2022-2023.
Namen en foto's van de MR-leden van schooljaar 2023-2024.

Vergaderingen

Iedere zes weken komen we als MR samen. Dit schooljaar zijn er zeven vergaderingen gepland. Deze vergaderingen zijn in de schoolkalender opgenomen. De vergaderingen zijn openbaar en notulen zijn opvraagbaar. De directeur, Petra Veltman, sluit een gedeelte van iedere vergadering aan.

GMR

De Ruyter is onderdeel van de stichting Groeisaam. Binnen deze stichting bestaat een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Ook daarin zitten leerkrachten én ouders. Omdat het een grote stichting is, is het niet mogelijk dat er van iedere school er iemand in de raad zit. De Ruyter heeft daarom een contactpersoon bij de GMR. Haar naam is Ilse Schotten. Als MR van De Ruyter zorgen we ervoor dat we via haar toch weten wat er in de stichting speelt. Ook kunnen we punten aandragen ter bespreking in de GMR.

Contact

Hebt u vragen en/of opmerkingen of wilt u een onderwerp op de agenda zetten? De inbreng van alle ouders en personeelsleden is welkom! Spreek een van ons aan op het schoolplein of mail ons op ons e-mailadres: [email protected]