Home $ Oudercommissie

Oudercommissie

Mogen wij ons even voorstellen…. 

Wij zijn de oudercommissie van BS De Ruyter in Weurt 


Voorzitter: Sandra van Haren (moeder Fleur Willems, middelbare school en Fenne Willems, groep 6)
Penningmeester: Bianca van Tilburg (moeder Tess de Graaf, groep 3)
Secretaris: Sandy van Osenbruggen (moeder Bas van Osenbruggen, middelbare school, Bram van Osenbruggen, groep 8 en Sara van Osenbruggen, groep 5)
Bestuurslid: Yvonne Kersten (moeder Joris Kersten, middelbare school en Rick Kersten, groep 8)
Bestuurslid: Iris Wemmers (moeder Roos Wemmers, middelbare school en Tom Wemmers, groep 5)
Bestuurslid: Petra Looman (moeder Jeremie Looman, middelbare school en Romie Looman, groep 3)
Bestuurslid: Hanneke Kersjes (moeder Sofie Janssen, groep 1)
Bestuurslid: Janneke Willems (moeder Fedde Tonissen, groep 4 en Misha Tonissen, groep 1)

1x per maand komen wij bij elkaar en overleggen dan alle activiteiten in aanwezigheid van Petra Veltman. Wij bespreken dan de organisatie t.b.v. feestdagen, schoolreisjes, afsluitfeesten, schoolvoetbal, sportdagen, verkeersexamens, schoolfotograaf, etc. De verschillende onderdelen hebben wij samen van de juffen verdeeld en zo heeft ieder van ons een taak in de organisatie van bovengenoemde activiteiten. Na de organisatie wordt het e.e.a. via de juffen doorgegeven aan de groepsouders die vervolgens zorgen voor hulpouders ter begeleiding.

In de lerarenkamer staat ons postvak waar u terecht kunt met uw vragen, verbeterpunten, ideeën, etc. Natuurlijk kunt u ons hiervoor ook aanspreken of een mail sturen aan OCderuyter@gmail.com.

Met vriendelijke groet,

De oudercommissie
 
 

Wat doet de Oudercommissie en waar wordt uw ouderbijdrage aan besteed? 


Aan het begin van het schooljaar wordt per activiteit een werkgroep samengesteld, met daarin leden van Oudercommissie en leden van het schoolteam. Deze werkgroepen doen voorbereidingen, voeren uit en plannen gezamenlijk het verloop en werkzaamheden van de activiteit; doen inkopen, versieren de school, brengen ouders op de hoogte, ruimen naderhand alles ook weer op. Nadien wordt de activiteit nog geëvalueerd en wordt er verslag uitgebracht in de eerstvolgende vergadering. De Oudercommissie regelt of financiert kleine aardigheidjes zoals bijvoorbeeld:
-cadeautjes voor alle kinderen van groep 1-8 van de paashaas met iets lekkers voor tijdens de viering.
-versnaperingen en drinken tijdens de activiteiten zoals bv, bij de carnaval,
-een leuke kalender voor groep 8 tijdens de afscheidsmusical en een bijdrage aan het schoolkamp voor groep 8,
-een deel van het schoolreisje, aangevuld met een bijdrage van de ouders zelf, een ijsje voor de kinderen.
-cadeautjes van Sint, schoentraktatie, versieringen van de school en iets lekker met drinken tijdens de viering,
-versieringen voor kerst, traktatie, drinken, een drankje voor de ouders na afloop van de viering.
-een klein presentje, namens alle ouders en kinderen, bij afscheid van een teamlid van school.
-bij het afsluitfeest, laatste woensdag voor de schoolvakantie, de kosten van de verschillende activiteiten, drinken en iets lekkers,
-bijdrage voor het schoolvoetbal en de aanschaf van sportkleding voor de Ruyterschool,
-kortom teveel om op te noemen…

 

‘’Vrijwillige’’ ouderbijdrage: 


Om al deze activiteiten te kunnen financieren worden jaarlijks alle ouders benaderd met het verzoek om een “vrijwillige” ouderbijdrage te betalen voor hun kind(eren). Vrijwillig staat hier bewust tussen haakjes, vanuit het idee dat ieder jaar opnieuw een aantal enthousiaste ouders, samen met de teamleden en andere vrijwillige ouders, zich kunnen inzetten om evenementen voor alle kinderen op de Ruyterschool te Weurt tot een succes te maken.

Het kan natuurlijk voorkomen dat ouders vergeten de bijdrage te betalen of het kwam gewoon even niet uit. Daarom behoudt de commissie zich het recht om een herinnering te sturen, aan ouders/verzorgers waarvan de bijdrage nog niet is binnen gekomen.

De hoogte van de ouderbijdrage wordt elk jaar in een plenaire oudercommissievergadering vastgesteld.
De Oudercommissie helpt ook om extra centjes in het laatje te krijgen door de organisatie van activiteiten zoals bijvoorbeeld een sponsorloop of kerstmarkt. Met dit geld kan extra materiaal aangekocht worden voor onze kinderen, zoals bijvoorbeeld buitenspeelgoed, sport- en spelmateriaal, sportkleding, etc. In 2016 zijn er van het geld wat opgebracht is door de sponsorloop en kerstmarkt laptops aangeschaft.

Kortom het is fijn als de ouderbijdrage die toch vrijwillig is (op tijd) betaald wordt zodat wij er weer een leuk schooljaar voor de kinderen ervan kunnen maken met alle activiteiten die weer gepland staan!

 

Alvast onze hartelijke dank hiervoor!