Home $ Oudercommissie

Oudercommissie

Mogen wij ons even voorstellen…. 

Wij zijn de oudercommissie van BS De Ruyter in Weurt 


Voorzitter: Hanneke Kersjes (moeder Sophie , groep 5


Penningmeester: Bianca van Tilburg (moeder Tess, groep 3)


Secretaris: Ingrid Huiskens (moeder Raf, groep 6)

Bestuurslid Marjolein (moeder Linn, groep 7 en Thijme gr 6)

Bestuurslid Hanneke Schamp (moeder Bram, groep 2) 

Bestuurslid: Femke Gerritsen, (moeder Suze groep 5)

Bestuurslid: Debbie Kersten (moeder Lijan, groep 4 en Jaylee, groep 2)

 

1x per maand komen wij bij elkaar en overleggen dan alle activiteiten in aanwezigheid van Petra Veltman. Wij bespreken dan de organisatie t.b.v. feestdagen, schoolreisjes, afsluitfeesten, schoolvoetbal, sportdagen, verkeersexamens, schoolfotograaf, etc. De verschillende onderdelen hebben wij samen van de juffen verdeeld en zo heeft ieder van ons een taak in de organisatie van bovengenoemde activiteiten. Na de organisatie wordt het e.e.a. via de juffen doorgegeven aan de groepsouders die vervolgens zorgen voor hulpouders ter begeleiding.

Natuurlijk kunt u ons aanspreken voor vragen of om hulp aan te bieden of een mail sturen aan [email protected].

Met vriendelijke groet,

De oudercommissie
 
 

Wat doet de Oudercommissie en waar wordt uw ouderbijdrage aan besteed? 

Aan het begin van het schooljaar wordt per activiteit een werkgroep samengesteld, met daarin leden van Oudercommissie en leden van het schoolteam. Deze werkgroepen doen voorbereidingen, voeren uit en plannen gezamenlijk het verloop en werkzaamheden van de activiteit; doen inkopen, versieren de school, brengen ouders op de hoogte, ruimen naderhand alles ook weer op. Nadien wordt de activiteit nog geëvalueerd en wordt er verslag uitgebracht in de eerstvolgende vergadering. De Oudercommissie regelt of financiert kleine aardigheidjes zoals bijvoorbeeld:
-cadeautjes voor alle kinderen van groep 1-8 van de paashaas met iets lekkers voor tijdens de viering.
-versnaperingen en drinken tijdens de activiteiten zoals bv, bij de carnaval,
-een leuke kalender voor groep 8 tijdens de afscheidsmusical en een bijdrage aan het schoolkamp voor groep 8,
-een deel van het schoolreisje, aangevuld met een bijdrage van de ouders zelf, een ijsje voor de kinderen.
-cadeautjes van Sint, schoentraktatie, versieringen van de school en iets lekker met drinken tijdens de viering,
-versieringen voor kerst, traktatie, drinken, een drankje voor de ouders na afloop van de viering.
-een klein presentje, namens alle ouders en kinderen, bij afscheid van een teamlid van school.
-bij het afsluitfeest, laatste woensdag voor de schoolvakantie, de kosten van de verschillende activiteiten, drinken en iets lekkers,
-bijdrage voor het schoolvoetbal en de aanschaf van sportkleding voor de Ruyterschool,
-kortom teveel om op te noemen…

 

‘’Vrijwillige’’ ouderbijdrage: 


Om al deze activiteiten te kunnen financieren worden jaarlijks alle ouders benaderd met het verzoek om een “vrijwillige” ouderbijdrage te betalen voor hun kind(eren). Vrijwillig staat hier bewust tussen haakjes, vanuit het idee dat ieder jaar opnieuw een aantal enthousiaste ouders, samen met de teamleden en andere vrijwillige ouders, zich kunnen inzetten om evenementen voor alle kinderen op de Ruyterschool te Weurt tot een succes te maken.

Het kan natuurlijk voorkomen dat ouders vergeten de bijdrage te betalen of het kwam gewoon even niet uit. Daarom behoudt de commissie zich het recht om een herinnering te sturen, aan ouders/verzorgers waarvan de bijdrage nog niet is binnen gekomen. Wettelijk is vast gelegd dat leerlingen niet bijgesloten worden van activiteiten als niet aan de bijdrage is voldaan. De bijdrage zorgt wel dat we extra activiteiten kunnen organiseren.

De hoogte van de ouderbijdrage wordt elk jaar in een plenaire oudercommissievergadering vastgesteld.
De Oudercommissie helpt ook om extra centjes in het laatje te krijgen door de organisatie van activiteiten zoals bijvoorbeeld een sponsorloop of kerstmarkt. Met dit geld kan extra materiaal aangekocht worden voor onze kinderen, zoals bijvoorbeeld buitenspeelgoed, sport- en spelmateriaal, sportkleding, etc. 

Kortom het is fijn als de ouderbijdrage die toch vrijwillig is (op tijd) betaald wordt zodat wij er weer een leuk schooljaar voor de kinderen ervan kunnen maken met alle activiteiten die weer gepland staan!

 

Alvast onze hartelijke dank hiervoor!