Home $ Schoolgids

Schoolgids

 

Elk jaar wordt de schoolgids samengesteld. Deze treft u aan op de website van onze school: www.deruyterweurt.nl. De jaarkalender kunt u ook inzien op onze website en in de nieuwsbrief die eenmaal per maand verschijnt. Op de website vindt u alle overige informatie over onze school.De basisschool is een stuk van je leven. Voor de kinderen en voor u. Wist u dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal bijna 8000 uur toevertrouwt aan de zorg van onze leraren? Dat is een belangrijk deel van een (kinder)leven. Een school kies je dan ook met zorg.

Zeker, de Ruyter is een school waar veel aandacht uitgaat naar het leren! Ouders en leraren vinden taal, rekenen en alle andere vakken belangrijk. Onze school houdt steeds beter bij wat de opbrengsten zijn van de inspanningen van leerkrachten en kinderen. Wanneer dat nodig is passen we ons onderwijs aan aan wat onze kinderen nodig hebben.
Daarbij is het goed dat er ook ruimte is voor leuke, ontspannende activiteiten.
Natuurlijk is de ontwikkeling van kinderen naar zelfstandigheid en onafhankelijkheid van belang, maar we leren kinderen ook samen te werken, hulpvaardig te zijn, geduld te hebben en respect te hebben voor elkaar.

Het is ondoenlijk om in deze schoolgids alles over ons onderwijs te vertellen. Wanneer u wilt, kunt u inzage krijgen in het schoolplan. Daar staan alle plannen en ambities beschreven voor de periode 2019-2023.
Ook dit jaar zijn er weer nieuwe ontwikkelingen in onze school. Een oriëntatie op een nieuwe methode voor wereldoriëntatie en de daaropvolgende aanschaf.
Borging van alle verbeterplannen die we vorig schooljaar hebben ingezet.
Dit schooljaar wordt hopelijk ook al begonnen met de sloop en de nieuwbouw.

Deze gids is niet alleen bedoeld voor nieuwe ouders, maar ook voor ouders die nu hun kinderen op onze school hebben. Aan hen leggen we verantwoording af over onze manier van werken.
In onze schoolgids spreken we over ‘ouders’. Met ouders bedoelen wij alle volwassenen die de zorg voor onze kinderen hebben.

We hopen dat u onze schoolgids met interesse leest.
Als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft, vertel ze ons! 

Klik hieronder om de schoolgids te downloaden.

 

Schoolgids