Onderwerp: Aangekondigde staking primair onderwijs op 30 mei 2018
Datum: 25-04-2018Onderwerp : Aangekondigde staking primair onderwijs op 30 mei 2018

Geachte ouders/verzorgers,

De regio Overijssel/Gelderland is aan de beurt: PO in actie roept op om op woensdag 30 mei deel te nemen aan de landelijke estafettestaking. De inzet daarvan is nog steeds de reductie van de werkdruk in het PO en de gelijktrekking van de salarissen van de leraren in het PO en het VO.
Als bestuurder heb ik reeds eerder laten weten achter de stakingseisen van de leraren te staan.

Sinds de vorige staking hebben we gezien dat op heel veel plaatsen geen vervangers meer beschikbaar zijn. De invalpool is geregeld leeg. Er is nu al een tekort aan leraren en dat tekort wordt alleen maar groter.
We hebben gezien dat teams alles op alles hebben gezet om kinderen niet naar huis te hoeven sturen. Directeuren en IB-ers stonden voor de klas. Kinderen werden over de groepen verdeeld. Er werd alles uit de kast gehaald om het onderwijs voor kinderen te kunnen laten doorgaan. Wij hebben gezien dat de collega’s zich tot het uiterste hebben ingespannen en keer op keer hun loyaliteit naar ons onderwijs en de kinderen en hun ouders hebben laten zien.
Ik heb daar als bestuurder diep respect en veel waardering voor.
Het grootste risico voor het onderwijs is dat we niet genoeg goede leraren voor de toekomst kunnen werven. We doen alles wat in ons vermogen ligt om nieuwe leraren op te leiden, om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Dat zal heus wel enige zoden aan de dijk zetten. Maar niet genoeg schatten wij in. Een structureel betere salarisontwikkeling in het PO zal pas echt leiden tot meer toetreders in het prachtige beroep van leraar.

Ik steun de komende staking dan ook van harte. Komende weken wordt op de scholen geïnventariseerd welke leraren gaan staken. Als duidelijk is hoeveel stakers er zijn, kan ik aan u laten weten of er op woensdag 30 mei wel/niet onderwijs gegeven kan worden op onze scholen. U wordt daar rond 19 mei van op de hoogte gebracht.


Met vriendelijke groet,

Gerard van der Burgt
Directeur-bestuurder Stichting Oeverwal
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl